Bengt Carlsson, Börsgärde 210 , 444 95 Ödsmål, Sverige
+46 (0)70 265 12 90 bengt.carlsson@bento50.se

Välkommen

Internationellt utvecklingssamarbete för hållbart livProjektet Biogás Sertão+100 har visat vägen – 1 800 biogasanläggningar byggs i Ceará!!!

Läs mera under fliken Biogás Sertão

Kvinnans situation i hemmet ändras radikalt med biogasen

How does a biodigester work? Mário Farias Junior explains in this video.

Watch it on Youtube! 8 min. Subtitle in English.