Bengt Carlsson, Börsgärde 210 , 444 95 Ödsmål, Sverige
+46 (0)70 265 12 90 bengt.carlsson@bento50.se

Välkommen

Internationellt utvecklingssamarbete för hållbart livInbjudan till utbildningsvecka 12 – 16 november, 2018 i Sobral, Ceará Brasilien!
Läs mera under rubriken Kvinnokraft för social hälsa och miljö!

    globen_bgs100-2

Kvinnans situation i hemmet ändras radikalt med biogasen

 How does a biodigester work? Mário Farias Junior explains in this video.
Watch it on Youtube! 8 min.
Subtitle in English.