Bengt Carlsson, Börsgärde 210 , 444 95 Ödsmål, Sverige
+46 (0)70 265 12 90 bengt.carlsson@bento50.se

Latest video first

Watch the video ”Fruits of training week in Brazil in BIOGÁS SERTÃO+100”

Picture above – Cooking of beans in Swaziland                 Picture below – Biogas fire in EthiopiaFruits of  BIOGÁS SERTÃO+100 
Locally  – History of Valderi
Subtitle in English

O história de Francisco ValderiVideo – Anaerobic digestion

Researcher Maurizio Bettiga presents the theory behind biogas from waste.
English 14 min.20161004_103632


Video – Sammanfattning av seminariedagen, på CTH och ute på fältet, 23 september 2015

Se videon genom att klicka på bilden. 8 min

20150923_161323_Simon

Simon Stanford har producerat videonPilotprojektets utbildningsvecka i Ceará Brasilien 27 april – 1 maj, 2015

   Se videon hur vi bygger. 24 minuter!   

20150429_115511

Training week 2015Projektet i delstaten Ceará i nordöstra Brasilien ger familjer egen energi från bioförgasare för matlagning och belysning.

Kvinnans situation i hemmet förändras radikalt. Hon får bättre hälsa och mer egen tid.

 Se videon Biogás Sertão om kvinnornas transformerade liv i hemmet som ett resultat av den nya bioförgasaren. 14 min.

20151117_165350 (800x542)  Hur började Bengts engagemang i Brasilien? Se videon! 6 min.

Watch the video 6 min. and see how Bengt´s engagement in Brazil started!

20151117_141539 How does a biodigester work? Mário Farias Junior explains in this video. Watch it on Youtube! 8 min.
Subtitle in English.OLYMPUS DIGITAL CAMERA