Bengt Carlsson, Börsgärde 210 , 444 95 Ödsmål, Sverige
+46 (0)70 265 12 90 bengt.carlsson@bento50.se

Detta är …Företaget

Företaget registrerades 2008-01-14.

Verksamheten har varit ekonomiska och tekniska beräkningar, konstruktion, montagekontroll, driftsättning och dokumentation av

elkrafttekniska och styrtekniska system främst inom värmeverk och kraftvärmeverk.

Visioner och mål

Läs här!

Bento50_Business-Activities_190401_Signed


CV-Bengt Carlsson_20141112


 Hållbar utveckling

FN:s så kallade Brundtlandkommission sammanfattar det så här:

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behovTeknisk hållbar utveckling

Det handlar om att bidra i omställningen till hållbara tekniska och sociala system som svarar mot våra behov av till exempel mat och dryck, värme, bostäder, transporter, kommunikation och avkoppling.

Källa: KTH Kungliga Tekniska Högskolan

20150429_115339

Familjen Marques boende i Santana do Acarau, Ceará-Brasilien har byggt bioförgasare nr 10 ingående i Pilotprojektet Biogás SertãoEkologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra.
Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiverisitet (mångfald av både arter och habitat), och ekosystemtjänster (t.ex. pollinering och fotosyntes).

Källa: KTH Kungliga Tekniska Högskolan

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Agroekologisk odling i Umarizal, Rio Grande do Norte-Brasilien

Vad är agroekologi?
Agroekologi är ett sätt att odla, planera och driva lantbruk som bygger på lokala förutsättningar, kretsloppstänkande och biologisk mångfald (artrikedom).
På så sätt är agroekologi ett alternativ till de storskaliga industriella odlingar där endast en enda gröda odlas och där konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel används i stor utsträckning. 
Källa: Naturskyddsföreningen


Socialt hållbar utveckling

Social hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas strukturellt.

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland

20150430_145815

Familjen Silveira boende i Bela Cruz, Ceará-Brasilien har byggt bioförgasare nr 1 ingående i Pilotprojektet Biogás Sertão