Bengt Carlsson, Börsgärde 210 , 444 95 Ödsmål, Sverige
+46 (0)70 265 12 90 bengt.carlsson@bento50.se

Detta ….

  

 Bengt Carlsson

– Elingenjör

– Ambassadör för hållbart liv